شنبه 16 آذر‌ماه سال 1387

سلام روز دانشجو رو به همه تبریک میگم   

(مخصوصا به بهمنی ها )

 

 

 

آغاز تا پایان یک ترم دانشگاه به روایت تصویر !

شروع ترم

 

یک هفته بعد از شروع ترم

 

دو هفته بعد از شروع ترم

 

قبل از میان ترم
 

در طول امتحان میان ترم
 

بعد از امتحان میان ترم

 

قبل از امتحان پایان ترم

 

اطلاع از برنامه پایان ترم
 

7 روز قبل از پایان ترم
 

6 روز قبل از پایان ترم 

 

5 روز قبل از پایان ترم
 

4 روز قبل از پایان ترم 

 

2 روز قبل از پایان ترم 

 

1 روز قبل از پایان ترم 

 

شب قبل از امتحان 

  

1 ساعت قبل از امتحان
 

در طول امتحان
 

هنگام خروج از سالن امتحان 

بعد از امتحان