شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1387

اینم برنامه ی درسی ی ما بهمنی های گل گلاب توی ترم جدید!!! 

(خرزوخان جان اینم برنامه ... خوبه؟؟؟!!!!)  

 

فرایند های تولید  

استاد: سیروس میانجی 

کلاس ۳ روز های چهارشنبه ساعت ۱۸- ۱۶    

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

۷

۱۹

۲

۶

۱۴

۲۶

۹

۱۳

۲۱

-

۱۶

-

۲۸

-

۲۳

-

-

-

۳۰

-

  

 

ریاضی ۲ 

استاد: ریحانه محمدی نژاد 

کلاس ۷ روزهای شنبه ساعت ۲۰ -۱۸   

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

۳

۱۵

۵

۲

۱۰

۲۲

۱۲

۹

۱۷

۲۹

۱۹

-

۲۴

-

۲۶

-

 

 

معادلات دیفرانسل 

استاد امیر رضا پیر محمدی 

کلاس ۳ روزهای ۱شنبه ساعت ۲۰ - ۱۸ 

 

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

۴

۱۶

۶

۳

۱۱

۲۳

۱۳

۱۰

۱۸

۳۰

۲۰

-

-

-

۲۷

-

 

 

فیزیک ۲ 

استاد احد صابر 

کلاس ۵ روزهای جمعه ساعت ۱۸ - ۱۶  

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

۹

۲۱

۴

-

۱۶

۲۸

۱۱

-

۲۳

-

۱۸

-

-

-

۲۵

-

 

 

فیزیک ۱ 

استاد لیلا ولایی 

کلاس ۴ روزهای سه شنبه ساعت ۱۲ - ۱۰  

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

۱۳

۱۸

۱

-

۲۰

۲۵

۸

-

۲۷

-

۱۵

-

-

-

۲۲

-

  

بچه ها شرمنده امار و احتمال  رو یادم رفت بنویسم دیگه شرمنده ی اخلاق ورزشی تون دیگه!! 

 

 

اینم برنامه ی امتحانی:  

نام درس

شماره درس

تاریخ امتحان

روز

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد واحد

کارگاه عمومی ۱

۱۱۲۲۰۰۴

-

-

-

-

-

کارگاه عمومی ۲

۱۱۲۲۰۰۶

-

-

-

-

-

اخلاق اسلامی

۱۲۳۳۰۲۹

۸۸/۳/۱۹

سه شنبه

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

۲

فیزیک ۱

۱۱۱۳۱۰۱

۸۸/۳/۲۵

دوشنبه

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

۳

معادلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۱۱۰

۸۸/۳/۲۶

سه شنبه

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۳

فیزیک ۲

۱۱۱۳۱۰۳

۸۸/۳/۳۰

شنبه

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۳

ریاضی۲

۱۱۱۱۱۰۹

۸۸/۴/۱

دوشنبه

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۳

فرایند های تولید

۱۱۲۲۰۰۸

۸۸/۴/۳

چهار شنبه

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۳

امار و احتمال مهندسی

۱۱۲۲۰۰۲

۸۸/۴/۴

پنج شنبه

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

۳

 

 

اینم چارتی که قولش رو داده بودم:   

http://i43.tinypic.com/123lhlx.jpg