جمعه 30 اسفند‌ماه سال 1387

نوروز باستانی و سال 1388 مبارک  

 


پروردگارا، در آستانه ی سال نو دست نیایش به بارگاه بزرگواریت بلند دارم و به نیایش آستان پر مهرت پردازم. 


پروردگارا، بخشش های دیرینت را سپاسگزارم و به داد و جهش و مهرت امیدوار. 


سر نیاز به درگاه بی نیازت فرود آورم و از آستان بزرگی ات خواستارم تا مهری فرمایی که اندوه های دیرین را از یاد ببرم، بی مهری مردمان را ببخشایم، چشم از بدی ها بردارم و زیبایی ها و نیکی های جهان را ببینم. دل به آب و گل به اندازه بدارم و از فزونی جویی دست بردارم تا غم و اندوهم کم شود.
 

خدایا، دلی مهربانترم ده و روانی روشنتر تا به مهر و مردمی پردازم و دلهای مردمان را شاد سازم.
 

خدایا، فرزانه ترم کن تا جهانبینی بیاموزم و اندیشه های والاتر بدارم. توانایی ام ده تا لبی خندان و گفتاری شیرین بدارم و ناامیدان را امیدوار سازم.
 

پروردگارا،مرا یاری کن تا همیاری و همنوایی و همدلی بیاموزم و بزرگواری ده تا دستی باز بدارم و به سوی آنان که ندارند دراز کنم.
 

خدایا، مرا از بیدادگران و رشک بران نگه دار و همراهی ام کن تا بیدادگری نکنم و رشک نبرم، از کسی بد نگویم و به سخن بدگویان گوش ندهم و آنچه بر خود نمی پسندم بر دیگران روا ندارم.
  

خدایا، مرا از خودخواهی و خودرایی و خودبینی برهان تا در آتش دوزخ خود نسوزم.  

 

خداوندا، خردمندم فرما تا تو را بشناسم و بندگانت را دوست بدارم. تنی سالم و دلی شاد عطا فرما تا گشایشی در زندگی بدارم و به ستایش و نیایشت پردازم و به یاری تو به دیگران مهر ورزم. 

پروردگارا، خداوندا، ایران زمین را که زادگاه من و پدران من است، آزاد و آباد و سرافراز بدار. 

  

هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن   

 
اگر در این یک سال خوبی دیدید دعا کنید و اگر بدی دیدید به بزرگی دلتون ببخشید . 

 

بهمنی های عزیز سال گاو رو یه همه تبریک میگم 

ایشالا که سال خوبی رو همراه با نمرات ۲۰ و عالی داشته باشین  و

 ۱۰۰ البته پر ازسلامتی و تندرستی !!

حالا همه با هم : 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

دست دست دست دست !!!