شنبه 4 مهر‌ماه سال 1388

سلام بهمنی های گل  

 

 فردریک تیلور
پدر مهندسی صنایع Albert Einstein 

 

فردریک تیلور در اوایل قرن بیستم مهندسی صنایع را در آمریکاگسترش داد .
مکتب مدیریتی وی  مدیریت علمی بود . او بر خلاف گذشتگان خود که اغلب نظریه پرداز بودند از طریق آزمایش و تجربه کردن مفاهیم و اصول روشها کارها را انجام میداد. او را پدر مهندسی صنایع لقب داده اند
او برای هرعنصر کاری یک پایه علمی درست کرد و آن را گسترش داد
بعد از او افراد دیگری مانند گیلبرت و گانت به توسعه روش های سیستماتیک وعلمی پرداختند
و به این ترتیب حوزه های دیگری شکل گرفت که به پیشبرد مهندسی صنایع کمک کرد .از جمله ی آنها
  روش‌های کار
     اندازه‌گیری کار
     طراحی کارخانه
     سیستم‌های پاداش و حقوق
     ارزیابی کار
     تئوری سازمان
     فاکتورهای انسانی
    برنامه‌ریزی و کنترل تولید

                                را میتوان نام برد


تیلور معتقد بود به جای اینکه کارگر نوع کار را انتخاب کند باید بهترین کار گر را برای آن کار پیدا کرد

تا اواخر سالهای 1940، توسعه مهندسی صنایع بر اساس روش‌های سنتی که توسط تیلور، گانت و گیلبرت پایه‌گذاری شده بود ادامه یافت. فلسفه وجودی مهندسی صنایع با توجه به نگرش و هدف به وجود‌آورندگان آن، ارائه راه‌حل‌های مؤثر و کارا برای مسائل مربوط به طراحی، تحلیل و ارزیابی بود   .