پنج‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1388

 سلام سلام 1001 سلام به بهمنی های عزیز !!! 

خب دیگه !!! صبحتون به خیر ( به یاد صبح بخیر ایران قدیم !!) !!! 

 هیی هیی هیی !!! 

خب ... اینم درسامون ... اکثرا 5شنبه و جمعه هستن !!! 

نمیدونم از خوبی برنامس یا از بدیش ؟؟!! 

البته فکر کنم خوبیشه !! 

 

کنترل پروژه  

استاد : آقای مهدی اسکندری 

کلاس 17 - یه هفته در میون جمعه ها - ساعت 10 تا 14 

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

روز

7

20

3

21

-

17

-

-

31

 

 

تحقیق در عملیات 1  

استاد : آقای مهندس اجلی 

کلاس 12 - روز های جمعه - ساعت 14 تا 16 

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

7

20

3

7

14

27

10

-

21

-

17

-

28

-

24

-

-

-

31

-

 

 

کاربرد آمار و احتمال 

استاد : خانم غائب لو 

" گروه 1 " : کلاس 9 - روزهای پنجشنبه - 8 تا 10 

" گروه 2 " : کلاس 11 - روزهای پنجشنبه - 10 تا 12 

ماهاسفندفروردیناردیبهشتخرداد
روز61926
تعطیل269-
20-16-
27-23-
--30-

 

 

ارزیابی کار و زمان 

استاد : آقای محمد مهدی ابراهیمی  

" گروه 1 " : کلاس 9 - روز های پنجشنبه - ساعت 14 تا 16 

" گروه 2 " : کلاس 9 - روز های پنجشنبه - ساعت 16 تا 18 

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

6

19

2

6

تعطیل

26

9

-

20

-

16

-

27

-

23

-

-

-

30

-

 

 

برنامه ریزی و کنترل موجودی 1  

استاد : آقای مهندس اجلی 

کلاس 9 - روز های جمعه - ساعت 16 تا 18 

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

7

20

3

7

14

27

10

-

21

-

17

-

28

-

24

-

-

-

31

-

 

 

استاتیک 

استاد : خانم شاددل 

کلاس 8 - روزهای یکشنبه -ساعت 14 تا 16 

ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

روز

2

15

5

2

9

22

12

-

16

29

19

-

23

-

26

-

  

 محاسبات عددی 

استاد : آقای حمید بیگدلی 

کلاس 8 - روزهای سه شنبه - ساعت 14 تا 16 

ماه

اسفند

فروردین

دیبهشت

خرداد

روز

4

17

7

4

11

24

14

-

18

31

21

-

25

-

28

-

 

 

برای درس مدیریت و سیستم های اطلاعات مدیریت فعلا کلاسی ارائه نشده !!