چهارشنبه 15 آبان‌ماه سال 1387

سلام  

به سلامتی یه جلد دیگه رو هم همه با هم تموم کردیم

بچه ها جلد ششم از بهترین حرف ها هم افتتاح شد 

از این به بعد توی جلد ۶ نظر بدین