یکشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 بازگشت همه به سوی اوست  

 

 

او می رود دامن کشان                  ما زهر تنهایی چشان 

بهرام که گور می گرفتی همه عمر       دیدی که چگونه گور شهرام گرفت؟
بمناسبت،اولین شب در گذشت جوان ناکام، مرحومه مغفوره شادروان
"کوییدیچ" 

از اهالی بهترین حرفهای بهترین ها
مجلس تذکر و یادبودی فردا در این مکان برگزار می گردد 


متمنی است با شرکت خود جهت دادن یک نظر در
بهترین حرف بهترین ها موجبات شادی روح آن
مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمایید(لطفا از آوردن نور چشمان به این مکان خودداری فرمایید،ممکن است بی جنبه باشند و.....................................جاده لغزنده است) 

نشانی:sie.blogsky.com 

ضمنا مجلس یادبودی در همان تاریخ در مسجد بهمنی ها (واقع در ساختمان امام صادق یالقوز آباد)منعقد می گردد.


خانواده های :پسته،مردمک،مورچه،boo،helenکوچولو،کرشمه،شاقی،00:00،سرگذشت،بو علی سینا،همای،آلفرد،رکت انگولار،نیپون کوکو،سورنا،گوگوجی،پاشا و سایر بستگان 

____________________________________________همینجوری این پست رو رد نکن برای شادی روحش بلند صلوات بفرست.
یکی می گفت خودکشی کرده(به روایتی)
یه کی دیگه می گفت اهالی بهترین حرف بهترین ها محلش نذاشتن و  

بیچاره سکته کرده(اینم به روایتی)
یکی ام می گفت...
روایات بسیار است باشد در سر فرصت تحلیل شان می کنیم. 

(مسجد رفتنی به منم بگین ماشین ندارما)