یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1388

توجه               توجه  

 

کلاس معادلات فردا دوشنبه صبح برگزار نمی شود کلاس جبرانی آن هفته ی آینده در همین ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره ی ۷ برگزار می شود

در ضمن فردا امتحان معادلات عصر ساعت ۲۰-۱۸ بر گزار خواهد شد  

 

 

                                                       مهندس سعید غفاری